Vállalkozói Központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

Projekt címe: KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, ESZKÖZFEJLESZTÉSE A KREATÍV, INNOVATÍV VÁROSI ERŐFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Kedvezményezett neve: VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY VÁROS REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYA

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00785

Támogatás összege: 15.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.02.28.

Projekt bemutatása:

A tervezett beavatkozás alapján a Vállalkozói Központ közösségi tereinek – 100,58 m2, 38,51 m2, 39,11 m2, 32,71 m2, 39,29 m2, (összesen 5 db helyiség, összesen 250,2 m2 területtel) kreatív kialakítása valósul meg. Az 5 db terem eszközbeszerzése az alábbiakat foglalja magában: bútorok, elektronikai eszközök (projektor, LED TV), árnyékolástechnikai eszközök, klimatizációs eszközök.

A fejlesztés átfogó célja: a kreatív és innovatív tudásbázis elérését szolgáló közösségi terek fejlesztése, eszközbeszerzések megvalósításán keresztül. A terek használatán keresztül a célcsoportok tagjai intézményes formában és komfortos keretek között tudják kibontakoztatni kreatív és innovatív elképzeléseiket. A beavatkozás lehetővé teszi, hogy a város lakossága körében a felszínre hozza ezt a tudásbázist, és ezek az értékek a gazdaság vérkeringésébe hasznosuljanak.

A projekt Illeszkedik a HKFS 6.1. pontjában megfogalmazott művelethez, a T3. beavatkozási területhez, „Kreatív város, innovatív közösség”, amelynek célja, hogy mérhető módon járuljon hozzá a város lakosságának kreativitásához, eredményesen ösztönözze azt, továbbá segítse elő ennek a gazdasági vérkeringésbe való integrálását. Illeszkedik továbbá a Felhívás céljához és indokoltságához, amely szerint egy olyan plusz energiát jelent a társadalmi kreativitás kiaknázása, amely segíti a város kulturális értékeinek – örökség, művészeti és tudományos potenciál – vonzó, piacképes, 21. századi felmutatásának elősegítését.

A kreativitás és innováció napjainkban a fejlődés motorjává vált. A helyi társadalom tagjaiban szunnyadó ez irányú képességek felszínre hozása egyéni, közösségi és gazdasági érdek is. A HKFS, a Felhívás és a tervezett projekt szellemisége itt érintkezik egymással.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport támogatásával biztosított forrásból valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport támogatásával biztosított forrásból valósul meg!

 

Jelenleg az alábbi mérföldkövek teljesültek:

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. (2021.03.01.-2021.08.31.)

Megvalósított tevékenységek: Felállításra került a projektmenedzsment. A szakmai megvalósíthatósági terv elkészült.

A projekt indítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak. 

 

Eredmény: Szakmai megvalósítási terv

Elkészült a részletes szakmai megalapozó dokumentum a "Közösségi terek kialakítása, eszközfejlesztése, a kreatív, innovatív városi erőforrások hasznosítása érdekében" projekthez.

2. mérföldkő: Köztes elszámolás-Eszközbeszerzés (2021.09.01.-2022.02.28.)

Megvalósított tevékenységek: Megvásárlásra és üzembehelyezésre kerültek a projekt keretében 1 db projektor és 4 db LED TV tartozékokkal. A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak. A projektmenedzsment elvégezte a szükséges adminisztrációs feladatokat. 

Eredmény: Eszközbeszerzés, üzembe helyezés

A Vállalkozói Központban kreatív tér kialakítása érdekében elektronikai eszközöket szereztünk be, és helyeztettünk üzembe (1 db projektor, 4 db LED TV tartozékokkal).

3. mérföldkő: Eszközbeszerzés folytatása és az aktuális eszközbeszerzés üzembe helyezése (2022.03.01.-2022.08.31.)

Megvalósított tevékenységek: Árajánlatkérést követően megvásárlásra és üzembehelyezésre került a projekt keretében 4 darab klímatechnikai berendezés a kreatív terek kialakításához kapcsolódóan. A projektmenedzsment elvégezte a szükséges adminisztrációs feladatokat: elkészítette az aktuális projektbeszámolót és projektelszámolást, illetve az egyéb adminisztrációs feladatokat is ellátta. A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.

Eredmény: Klímatechnikai berendezések eszközbeszerzése és üzembe helyezése

A Vállalkozói Központban kreatív terek kialakítása érdekében 4 darab klímatechnikai berendezés telepítésére került sor.

4. mérföldkő: Az eszközbeszerzés befejezése, bemutató rendezvény megvalósítása, a projekt zárása (2022.09.01.-2023.02.28.)

Megvalósított tevékenységek: A Vállalkozói Központban kreatív terek kerültek kialakításra, melyekbe árnyékolástechnikai berendezések telepítése valósult meg és bútorokat szereztünk be. Bemutató rendezvényt szerveztünk a projekt eredményeinek bemutatására.

A projektmenedzsment elvégezte a szükséges adminisztrációs feladatokat. A projektmenedzsment elkészítette a projektbeszámolót és projektelszámolást, illetve az egyéb adminisztrációs feladatokat is ellátta. A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.

Eredmény: Eszközbeszerzés, üzembe helyezés, bemutató rendezvény megtartása, projekt zárása

Befejeződött a kreatív tér kialakítása 5 teremben árnyékolástechnikai berendezések telepítésével és bútorok beszerzésével. Megvalósult egy bemutató rendezvény

A projektmenedzsment elkészítette a projektbeszámolót és projektelszámolást, illetve az egyéb adminisztrációs feladatokat is ellátta. Projekt zárásaként projekt beszámoló készült, a projekt elszámolás megvalósult.

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu