Vállalkozói Központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

Projekt címe: KÖZÖSSÉGI TEREK DIGITÁLIS ESZKÖZFEJLESZTÉSE A DIGITÁLIS AKTIVITÁS NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN

Kedvezményezett neve: VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY VÁROS REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYA

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00748

Támogatás összege: 6.250.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt fizikai befejezésének tényleges napja: 2021.10.31.

Projekt bemutatása:

A tervezett projekt keretében a Vállalkozói Központ közösségi tereinek (összesen 3 db helyiség, 110,33 m2 területtel) digitális eszközfejlesztése valósul meg. 2 db oktatóterem digitális felszerelése (intelligens tábla és projektor), 1 db helyiség, mint on-line mini konferencia- és előadóterem felszerelése. 

A fejlesztés átfogó célja: a digitális kompetencia erősítéséhez, fejlesztéséhez való hozzájárulás. A fejlesztés specifikus célja: olyan digitális eszközbeszerzések megvalósítása, amelyek használatán keresztül a releváns célcsoport tagjai jelentősen bővíthetik a digitális kultúrához kapcsolódó ismereteiket és fejleszthetik gyakorlatukat. A beavatkozás digitális készség-, közösség-, és helyi közcélú szolgáltatásfejlesztést alapoz meg. Illeszkedik a Felhívás T2.1. és T2. 2. Digitális készség-, közösség- és helyi közcélú szolgáltatásfejlesztéshez, illetve a Tudás-Kultúra specifikus stratégiai cél eléréséhez. 

A projekt eredményeként a város új, korszerűen felszerelt digitális térrel gazdagodik, és a célcsoport számára elérhetővé válik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport támogatásával biztosított forrásból valósul meg.

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése (2021.03.01.-2021.03.31.)

Megvalósított tevékenységek: Felállításra került a projektmenedzsment. A projekt szakmai megvalósíthatósági terve elkészült, egyeztetések zajlottak a projekt megvalósítók, együttműködő partnerek és szakemberek között, illetve bekérésre kerültek a beszerzendő eszközökhöz az árajánlatok. A projekt indítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.

Eredmény: Szakmai megvalósítási terv

Elkészült a részletes szakmai megalapozó dokumentum a Közösségi terek digitális eszközfejlesztése a digitális aktivitás növelése érdekében projekthez.

2. mérföldkő: Eszközbeszerzések, üzembe helyezés, bemutató rendezvény megvalósítása (2021.04.01.-2021.09.30.)

Megvalósított tevékenységek: Megvásárlásra és üzembehelyezésre kerültek a projekt keretében beszerezni kívánt eszközök. Rendezvényt tartottunk az újonnan kialakított digitális terek bemutatása érdekében a célcsoporttagoknak. A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak. A projektmenedzsment elvégezte a szükséges adminisztrációs feladatokat.

Eredmény: Eszközök beszerzése, üzembe helyezésük, bemutató rendezvény megvalósítása

A Vállalkozói Központban 2 db digitális oktatást lehetővé tevő tér került kialakításra, és interaktív táblákkal felszerelésre. (összesen 77,62 m2 oktató tér). Létrejött egy on-line mini konferencia és előadótér (összesen 32,71 m2), melyhez 1 db Videokonferencia végponti csomagot, 1 db interaktív mobil kijelzőt, 1 db grafikus munkahelyt (számítógépes munkahely) szereztünk be és wifi hálózatot építettünk ki.

3. mérföldkő: A projekt zárása (2021.10.01.-2021.10.31.)

Megvalósított tevékenységek: A projektmenedzsment elkészítette a projektbeszámolót és projektelszámolást, illetve az egyéb adminisztrációs feladatokat is ellátta. A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.

Eredmény: Projekt zárása

Elkészült a projekt elszámolása, a projekt beszámolója és a projekt teljeskörű adminisztrációja.

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu