Vállalkozói központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

Vállalkozói inkubáció határok nélkül - Határmenti együttműködés a kezdő vállalkozások támogatására

Vállalkozói inkubáció határok nélkül - Határmenti együttműködés a kezdő vállalkozások támogatására

Projekt azonosítója: 2003/004-575-03-30

Projekt megvalósítása: 2005. november - 2006. szeptember

Összes költség: 12.405.000,- Ft

 

 

A projekt alapvető célja volt a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése,s ezen keresztül a kezdő vállalkozások megerősítése, fejlesztése, támogatottságának javítása. Közvetlen célunk a kezdő vállalkozások segítését célzó inkubátor szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, valamint területi kiterjesztésük lehetőségének megteremtése volt, az ehhez szükséges regionális (határmenti) partnerség megerősítésével.

A közvetlen célcsoportot egyrészt a kezdő vállalkozások jelentették, amelyek számára szükséges a széleskörű "inkubátor szolgáltatások" nyújtása, másrészt azok a szervezetek és intézmények, amelyek a határmenti régióban ilyen szolgáltatásokat nyújtottak, harmadrészt pedig az új inkubátorházaknak potenciálisan helyet adó önkormányzatok.

A projekt legfontosabb tevékenységei:

  1. Promóciós tevékenységek
  2. Felmérések, elemző tanulmányok készítése
  3. Inkubátorház-fejlesztési koncepció és szolgáltatásfejlesztési terv,
  4. Megvalósíthatósági tanulmány (osztrák magyar inkubátor központ) 
  5. Virtuális Inkubátor ház kialakítása

 

A projekt megvalósítása révén a következő általános célok eléréséhez kívántunk hozzájárulni:

   - Határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, osztrák és magyar vállalkozások közötti kooperáció kibővítése.

   - Kezdő vállalkozások megerősítése, működésük stabilizálása.

  - A célrégióban tevékenykedő kisvállalkozások gazdasági erejének, életképességének növelése, s ezen keresztül a határmenti térség gazdasági egyensúlyának elősegítése.

   - Az előző célkitűzéssel összhangban a foglalkoztatási piacon túlsúlyban lévő, viszont egyre több kockázati tényezővel működő (üzembezárások) multinacionális vállalatok foglalkoztatásban játszott túlzott szerepének ellensúlyozása a kisvállalkozói réteg megerősítésével.

   - Kezdő vállalkozások támogatottságának javítása, az általuk igénybe vehető külső források és szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése.

   - Osztrák vállalkozásfejlesztési tapasztalatok megismerése, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó magyar és osztrák szervezetek közötti partneri együttműködés kiszélesítése.

 

A projekt során megvalósított tevékenységek az alábbi konkrét célkitűzések elérését szolgálták:

   - Kezdő vállalkozások segítését célzó inkubátor szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, valamint területi kiterjesztésük lehetőségének megteremtése Vas megyében. 

   - Működő inkubátorházak számának növelése (új inkubátorházak elindítása a megye városaiban), a kedvezményes szolgáltatásokat ténylegesen igénybe venni tudó vállalkozások körének kibővítése.

   - Az inkubátor szolgáltatások fejlesztését segítő célirányos partneri együttműködés kialakítása és megerősítése a határmenti osztrák és magyar szervezetek között.

   - A fenti célok elérése érdekében megfelelő információ biztosítása a kezdő vállalkozások szükségleteiről, a számukra elérhető szolgáltatásokról és a szolgáltatási kínálat fejlesztésének lehetőségeiről.

   - Közös szolgáltatási portfólió kialakítása az érintett osztrák és magyar szervezetek bevonásával.

   - Osztrák-magyar "inkubátor központ" megalapozása (a projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése).

   - Kezdő vállalkozások ismertségének növelése, elektronikus marketing felület létrehozása.

 

Virtuális inkubátorház elindítása

A tevékenység célja egy olyan Internet alapú marketing és kommunikációs eszköz kialakítása volt, amely segíti a kezdő vállalkozások külső marketingjében, az ez irányú tapasztalatok megszerzésében, valamint "személyre szabott" vállalkozásfejlesztési szolgáltatások igénybe vételében. (A virtuális inkubátorház ebben az értelemben azt jelenti, hogy a kezdő vállalkozások térítésmentesen helyet kapnak a portálon, s ugyanakkor megfelelő segítséget nyújtunk a róluk szóló információs anyag összeállításában is.)

 

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu