Vállalkozói központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

Paktummal a foglalkoztatásért - Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen

Paktummal a foglalkoztatásért - Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen

Projekt azonosítója: ROP - 3.2.1.-2004-08-0010/32

Projekt megvalósítása: 2005. június - 2007. június

Összes költség: 49.945.000,- Ft

 

 

A Paktumon belül működtetett, Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt közvetlen célja a Paktum szakmai munkájának előkészítése volt. Ezen belül a Paktum partneri hálózatának létrehozása, a működési feltételek biztosítása, a szükséges dokumentumok elkészítése (ügyrend, költségvetés, akcióterv); a foglalkoztatási helyzet megismerése, Szombathely város és vonzáskörzete középtávú foglalkoztatási stratégiájának elkészítése társadalmi egyetértés mellett, valamint a jövőbeni működés biztosítása érdekében a kidolgozott stratégia és az együttműködés keretében megfogalmazott ajánlások alapján projektötletek készítése volt.

 

A Foglalkoztatási Paktum további tevékenységét előkészítő projekt keretében elkészült szakmai anyagok:

Helyzetelemzés a Szombathelyi Kistérség munkaerő-piaci helyzetéről

A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakemberei közreműködésével elkészített helyzetelemzés kiterjedt az adott terület erősségeire és gyengeségeire, erőforrásaira, a helyi munkaerőpiac sajátosságaira, a foglalkoztatási lehetőségekre és a helyi foglalkoztatást veszélyeztető tényezőkre. A SWOT analízis a helyzetelemzés megállapításaira, valamint a tervezési folyamat során szervezett workshop-ok tanulságaira épülve széleskörű gazdasági szempontrendszer figyelembevételével készült el és mélyreható elemzést nyújt. A helyzetelemzés tartalmazta a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges hiányzó képzések azonosítását is. Elkészült a humán szolgáltatók felmérése, melyre alapozva hatékonyan, és integráltan szervezhető meg a munkaerő-kapacitás fejlesztése a kistérségben.

A szakmai anyag tartalmazza a korábbi, hasonló kezdeményezések tapasztalatait, a megvalósított projektekből gyűjtött információk összegyűjtését, a már létező, az adott területen a foglalkoztatásra vonatkozó helyi/kistérségi/megyei/regionális stratégiai kezdeményezések, tervek feltérképezését, értékelését.

A helyzetelemzés teljes anyaga a projekt keretében elkészült www.paktum.hu című honlapon olvasható.

 

Szombathely város és vonzáskörzete helyi foglalkoztatási stratégiája

A helyi foglalkoztatási stratégia jelenti azt az alapdokumentumot, amelynek megvalósításáért a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum 71 partnerszervezete, illetve menedzsmentje dolgozik. A helyzetelemzés részeként elkészült SWOT analízishez (mely tartalmazza azokat a megállapításokat, amelyek a belső erőforrások szintjén, valamint a külső környezet oldaláról pozitív, illetve negatív módon jellemzik a Szombathelyi Kistérséget) kapcsolódó megállapítások, a paktum célrendszere, valamint a beavatkozási területek, operatív programok alapján épült fel a foglalkoztatási stratégia váza.

A széleskörű, valamennyi aláíró szervezet és munkaerő-piaci szempontból releváns helyi szereplő bevonásával elkészített stratégia hozzájárult a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javításához, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséghez, épül a már létező partnerségek és korábbi kezdeményezések tapasztalataira, összhangban áll a nemzeti és uniós szintű foglalkoztatási politikában meghatározott irányvonalakkal és a helyi/kistérségi/megyei/regionális gazdaságfejlesztési stratégiai tervekkel.

Az elkészült szakmai anyagban megfogalmazott stratégiai programok a következők:

  • Vállalkozások versenyképességének erősítése
  • Befektetés-ösztönzési program
  • Munkaerő szakmai fejlesztése, képzése
  • Civil részvétel erősítése a foglalkoztatási helyzet javításában
  • A foglalkoztatási partnerség erősítése

Irányító Csoport ügyrend

A Foglalkoztatási Paktum irányító és döntéshozó szerve az Irányító Csoport. A testület ellátja a Paktum irányítását, szakmai javaslatokat dolgoz ki a Foglalkoztatási Fórum számára, kezdeményezi a Foglalkoztatási Paktum céljai és működése érdekében megvalósuló projektek elkészítését és végrehajtását.

Az ügyrend célja volt, hogy rögzítse az Irányító Csoport szervezeti rendjét és működésének szabályait. A dokumentum rögzíti a Paktum feladatait, melyek a következők: a szervezetek foglalkoztatást segítő kooperációjának, társadalmi részvételének erősítése; térségi foglalkoztatási helyzet feltárása, megismerése; a szereplők humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseinek összehangolása; a foglalkoztatáspolitikai célok elérést elősegítő pénzügyi források összehangolása.

Az ügyrendben szerepelnek a Foglalkoztatási Paktum tagjai, a tagok jogai, kötelezettségei, tartalmazza a Paktum szerveit, melyek a Foglalkoztatási Fórum, az Irányító Csoport, a Monitoring Bizottság, az egyes Munkacsoportok és a Menedzsment szervezet.

Az ügyrend teljes szövege a projekt keretében elkészült www.paktum.hu című honlapon olvasható.

 

Szakmai kiadványok, honlap

A Paktum egyik legfontosabb célkitűzése a folyamatos, hatékony együttműködés kialakítása, nemcsak a helyi partnerek, hanem a már működő paktumok között is. Ennek érdekében elkészült a Paktum saját honlapja www.paktum.hu címmel. A honlapon az érdeklődők tájékozódhatnak a Paktummal kapcsolatos aktuális eseményekről, pályázati lehetőségekről, jogszabályokról; a foglalkoztatáspolitikát érintő szakmai anyagokat, cikkeket tölthetnek le. A weboldalra valamennyi támogató szervezet feltüntetésre került.

A projekt zárásaként elkészült egy 50 oldalas színes záró kiadvány, melynek célja a pályázat bemutatása, illetve a projekt eredményeinek széles körben történő megismertetése.

 

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu