Vállalkozói központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

Szombathely város gazdaságának fejlesztése a Foglalkoztatási Paktum végrehajtása által

Szombathely város gazdaságának fejlesztése a Foglalkoztatási Paktum végrehajtása által

Projekt azonosítója: 2003/004-561-01-10

Projekt megvalósítása: 2005. május - 2006. augusztus

Összes költség: 55.772.000,- Ft

 

 

            A "Szombathely város gazdaságának fejlesztése a Foglalkoztatási Paktum végrehajtása által" című PHARE CBC A projekt 2005. május 23-án került aláírásra.

A projekt szorosan kapcsolódott a 2004-ben, Szombathelyen létrejött Foglalkoztatási Paktum keretéhez, 15 hónapos időtartama alatt a cél a Foglalkoztatási Paktum által formalizáltan is együttműködő gazdasági, gazdaságfejlesztési és munkaerő-piaci szereplők kooperációja erősítése, aminek eredményeképpen Szombathelyen tudatos és eredményes befektető-, és foglalkoztatás ösztönző programok jönnek létre.

A projekt közvetlen célja Szombathely város foglalkoztatási paktumára épülő komplex gazdaságfejlesztési- és befektetés ösztönzési program megvalósítása, a város foglalkoztatási potenciáljának erősítése, Paktumra épülő együttműködés kiszélesítése szlovén szervezetek bekapcsolásával. A legfőbb cél az volt, hogy Szombathelyen olyan munkahelyek teremtődjenek, amelyek tartós és kvalifikált munkát biztosítanak a helyi munkaerőnek és amely elősegíti a határrégió humánerőforrás potenciáljának fejlesztését, a szociális és gazdasági kohézió erősítését valamint a szlovén-magyar határrégió versenyképességének növekedését.

 A projekt öt fő tevékenységből állt, melyek segítségével a fenti célok megvalósulhattak:

  1. Gazdasági jövőkép és gazdaságfejlesztési koncepció megfogalmazása valamennyi kompetens és releváns szereplő bevonásával - a projektben résztvevő szereplőkkel közösen tartott rendszeres fórumok, tevékenységek összehangolása.
  2. Meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése - teljes körű felmérés a gazdaságilag aktív szereplőkről, hány vállalkozás, melyik ágazatban, milyen alkalmazotti körben mekkora értéket állított elő, valamint tratégiai kapcsolat kiépítése ezen szereplőkkel.
  3. Humánerőforrás-térkép készítése (munkanélküliekről, illetve az aktív munkavállalókról készített helyzet-felmérés)
  4. Intézményi szereplők kompetenciájának fejlesztése (összehangolt szervezeti stratégiák kidolgozása) - az érintett szervezetek munkatársainak kompetenciáinak, készségeinek felmérése interjúk által, a kívánatos jellemző meghatározása és végül személyre szabott képzési-fejlesztési program megfogalmazása.
  5. Befektetés ösztönzési program megvalósítása (befektetői-beruházói kör felkeresése, megszólítása) - két típusú cégprofil meghatározása: a cégek köre, melyek jelenleg a városban már megtelepedtek, és fejlesztenének a város számára kívánatos irányba, illetve azon cégek köre, melyek nincsenek jelen a gazdasági aktorok között, de a rendelkezésre álló emberi erőforrás képességek és a gazdasági igény alapján jelenlétük kívánt. Miután ezen pontok teljesültek összehangolt letelepedési csomagok kerülnek kidolgozásra. . A projektben elsősorban jelentősebb középvállalkozások azok, melyek a célcsoportot képezik. Számukra komplett és komplex anyagokra van szükség, melyek igényesen szemléltetik, hogy miért Szombathely a legjobb megoldás a tervezett befektetésükre.

A projekt keretében elkészült egy befektetési kiadvány, melyet 3000 példányban sokszorosítottak, valamint egy multimédiás CD 1500 példányszámban, mely teljes körűen tett elérhetővé a befektetők száméra publikus adatokat és információkat.

A projektkoordináció feladatát a projektgazda szervezet, a Vállalkozói Központ hajtotta végre.

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu