Vállalkozói központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

Alapszintű tanácsadás nyújtása

Alapszintű tanácsadás nyújtása

Projekt azonosítója: GVOP - 2.2.1.-2004-12-0017/1.0

Projekt megvalósítása: 2005. március - 2009. július

Összes költség: 38.010.000,- Ft

 

 

            GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadás központi program célja volt, hogy a kis- és középvállalkozások minél szélesebb csoportja jusson hozzá a napi működésükhöz szükséges általános alapinformációkhoz olyan módon, hogy az információhoz, ismerethez való hozzájutás ne rójon rájuk jelentős pénzügyi terheket.

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és az annak részét képező Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) célkitűzéseivel összhangban kiemelt kormányzati feladat volt a vállalkozások versenyképességének növelése. 

A program keretében az EU csatlakozással megváltozott gazdasági-üzleti környezetben való sikeres működéshez és helytálláshoz nélkülözhetetlen alapinformációk nyújtását a vállalkozásindítástól a stratégiaalkotásig terjedő széles skálán a Helyi Vállalkozói Központok (a továbbiakban HVK-k) biztosították, a területi egyenlőség és országos elérhetőség elve alapján. 

Az alapszintű tanácsadás színvonalát és valós szükségleteire alapozott tartalmát a HVK-k szakképzett és regisztrált tanácsadókkal, egységes tanácsadási módszertannal, szektor semleges megközelítéssel és a tanácsadásban részesült ügyfelek elégedettségének mérésével biztosították. 

A program közvetlen előzményét a 2002. december 18-án a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban GKM), a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság (a továbbiakban MVF Kht.) és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorciumot alkotó megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, mint csatlakozó szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás jelentette. 

A programban szereplő alapszintű tanácsadási tevékenység megvalósításával mind a kezdő, mind pedig a már működő vállalkozások sikeres piaci szerepléséhez szükséges alapvető és elmélyültebb információ, ismeret, adat és tudás szélesebb körűvé válásával javultak a vállalkozások piaci helytállási és fejlődési esélyei. 

A program elsődleges, közvetlen célja volt a vállalkozások alapvető működéshez, valamint a továbblépéshez szükséges szakma specifikus információk és ismeretek KKV-k közötti elterjesztése, illetve az üzletmenet hatékony megszervezéséhez szükséges tudás szélesebb körűvé tétele. 

A program másodlagos, közvetett célja a már működő kis- és középvállalkozások versenyképességének, hatékonyságának növelése, kezdő vállalkozásoknál pedig a túlélési, illetve növekedési esélyek javítása volt. 

A tanácsadás területei 

 • Alapinformációk nyújtása vállalkozások részére
 • Vállalkozásindítással kapcsolatos üzleti, pénzügyi, jogi, számviteli alapinformációk nyújtása 
 • Pályázati tanácsadás 
 • Tájékoztatás az elérhető oktatási és továbbképzési lehetőségekről 
 • Információ nyújtása az európai uniós csatlakozás gazdasági vonatkozásai, európai vállalkozásfejlesztési lehetőségek témájában 
 • Információ nyújtása a vállalkozás számára elérhető hazai és európai uniós pályázati lehetőségekről 
 • Működő vállalkozás helyzetének áttekintése és az ehhez kapcsolódó fejlesztési (pl. hitelkonstrukciók) jellegű tanácsadási tevékenység Környezeti követelményekről való tájékoztatás nyújtása 
 • A vállalkozások fejlődése érdekében belföldi, valamint európai uniós pénzügyi forráslehetőségek, támogatási konstrukciók feltérképezése, gyűjtése, feldolgozása és terjesztése a kis- és középvállalkozások körében (forráskombináció tervezés a finanszírozáshoz) 

Piac és versenyhelyzet elemzése 

 • Pályázati ötletek felkutatása, támogatható reális és életképes ötletek projektté formálása, projektgenerálási és tervezési tevékenység 
 • Megváltozott környezet szerinti piac- és versenyhelyzet elemzése 
 • Projektgenerálás és tervezés Stratégiai vállalkozásvezetés és marketing koncepció kidolgozása 

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu