Vállalkozói központ - Szombathely

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vállalkozói központ - Szombathely

EQUAL - Integrált Munkaerő-piaci szolgáltató rendszer kialakítása

EQUAL - Integrált Munkaerő-piaci szolgáltató rendszer kialakítása

Projekt azonosítója: EQUAL - 2.1.1.-2005-10-0010/1.0

Projekt megvalósítása: 2005. január - 2007. augusztus

Összes költség: 23.661.000,- Ft

 

 

            A projekt által orvosolni kívánt alapvető probléma volt, hogy a munkaerő piac szempontjából hátrányos helyzetű (főként inaktív) emberek legnagyobb arányban a megye elmaradott térségeiben élnek, alacsony a mobilitásuk, s ezért a megyeszékhelytől- és a nagyobb városoktól való távolság miatt számukra különösen nagy probléma a segítő szolgáltatásokhoz-, a szakmai képzésekhez-, valamint a foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzájutás. A projekt közvetlen célja volt az e-learning- és a távmunka eszközeire építve egy integrált szolgáltatási rendszer kialakítása, amely a megyében működő teleházak- és e- Magyarország pontok hálózatán keresztül közelebb viszi, s ezáltal elérhetővé teszi a szolgáltatásokat (segítőszolgáltatások, szakmai képzések, munkahely) az elmaradott, vidéki térségekben élő inaktívak számára.

 

A tevékenységek szintjén a projekt az alábbi részekből állt:

  1. Felmérések és elemzések, 2. Szolgáltatásfejlesztés- és hálózatépítés. 3. A rendszer kísérleti megvalósítása a vasvári kistérségben.

A projekt ezt a célkitűzést nemzetközi együttműködés keretében az EQUAL program alapelveire építve kívánta megvalósítani. Közvetlen célunk a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének, illetve visszailleszkedésének segítése volt Vas megyében, amit az alábbi részcélokon keresztül kívántunk megvalósítani: Felmérni, hogy a Munkaügyi Központ szolgáltatásai mennyiben nyújtanak adekvát megoldást az inaktív népesség segítésére, milyen módosításokra/ egyéb szolgáltatásokra van igény, a munkaadók bekapcsolásával a piaci igényekre (távmunka) alapozott szolgáltatások elindítása, kidolgozni a készségek- és ismeretek fejlesztésének e-learning alapú rendszerét (tananyagok kifejlesztése, képzések) A Teleház és E-Magyarország pont rendszerére, infrastruktúrájára építve biztosítani a szolgáltatások teljes kör elérését Az e-learning- és távmunka alapú szolgáltatási rendszert kísérleti jelleggel elindítani a vasvári kistérségben.

Közvetett célok: igényalapú, költség-hatékony szolgáltatási rendszer megteremtése. A távmunka- és az e-learning meghonosításának elősegítése a társadalmi, gazdasági és térségi hátrányok halmozódásából fakadó egyéni munkaerő piaci problémák csökkentés, illetve a megyén belüli térségi különbségek mérséklése. 

 

Partnerek: Vas Megyei Munkaügyi Központ

                 "Vasi Hegyhát" Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

                  Hegypásztor Kör

                  Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ

                  Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,

Vállalkozói központ

9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/D.
Levelezési cím: 9701 Pf. 198
Telefon: 0694/326-048
Fax: 0694/326-049
E-mail: vashvk@vashvk.hu

Adatkezelési tájékoztató

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 09.00-14.00
Kedd: 09.00-14.00
Szerda: 09.00-14.00
Csütörtök: 09.00-14.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

Log-in
frommeWEB - www.fromme.hu